HAKKIMIZDA

27/12/2011'de Edincik Enerji Üretim A.Ş. adı ile kurulan şirketimiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 08/03/2012 tarihli ve 3721-9 sayılı kararı ile üretim lisansı almıştır. 12 adet türbin (30MWe güç) ile 19/07/2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kabulü ile üretime başlamıştır.

Daha sonra 23/05/2015 tarihinde kabulü yapılan ilave 11 türbin (26,4MWe güç) ile toplamda 56,4MWe kurulu güce ulaşmıştır. En son olarak 06/11/2016 tarihinde ilave 7 türbin (21MWe güç) ile toplamda 77,4MWe kurulu güce ulaşarak yatırımlarını tamamlamıştır.ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

* Edincik RES olarak, yürütmekte olduğumuz tüm faaliyet ve hizmetlerde, toplam kalite anlayışıyla kurumumuzun ortak değerlerini gözeterek, vizyonumuz doğrultusunda tüm çalışan, tedarikçi, iş ortağı ve diğer tüm paydaşlarımızı aynı gayede buluşturmak amacıyla EYS - Entegre Yönetim Sistemi Politika' mızı beyan ederiz.

* Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken olacak iş sağlığı ve güvenliğine birinci önceliği vererek, tüm çalışan ve paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturuyor, operasyonların güvenli şekilde yürütülmesi konusunda tavizsiz uyum bekliyor, işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına, tüm kazaların önlenebilir olduğuna ve sıfır kaza hedefine bu sayede ulaşılacağına inanıyor ve tüm faaliyetlerimizi bu hedef doğrultusunda yönetiyoruz.

* Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen, enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyen bir enerji yönetim sistemi benimsiyoruz.

* Müşteri odaklılık ilkemizle, gelişen ve çevre dostu teknolojileri mühendislik disiplinine uygun şekilde kullanarak, müşterimize sürekli ve güvenilir yenilenebilir enerji sağlıyoruz.

* Tüm paydaşlarımızın beklentilerine duyarlı olarak, ulusal ve uluslararası yasal sorumluluklarımız ve müşterilerimizin beklentileri başta olmak üzere, tüm ilgili sektör standart ve uygulama şartlarını yerine getiriyor ve sürekliliğini sağlıyoruz.

* Hizmette kaliteyi sürekli iyileştirmeye açık tutarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlıyor ve sürdürülebilirliği için gerekli faaliyetleri planlıyoruz.

* Çalışanlarımızı, en değerli varlığımız kabul ediyor, çalışan mutluğunun sürekli iyileştirmeyi odağımızda tutuyoruz. Ayrıca çalışanlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konusunu ortak planda çalışarak ve katılımlarını sağlayarak geliştiriyoruz.

* Faaliyetlerimiz kaynaklı çevresel ayak izimizi en duyarlı şekilde yönetiyor, tüm paydaşlarımızla uyumlu bir iş birliği içerisinde olmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.

* Gerekli gördüğümüz tüm paydaşlarımıza eğitim ve uygulamalar konusunda destek vererek; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji konularında farkındalığı artırıyor, gelişmeyi ve sürekliliği etkin kılıyoruz. Sürekli gelişimi, tüm faaliyetlerinde değişmez hedef kabul eden bir kurum olarak; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji performansımızı, süreçlerimizi etkin işleterek ve hedeflerle yönetim prensibini benimseyerek daha ileriye taşıyor, doğaya ve yaşam kalitesine artı değer katıyoruz.

Edincik Enerji Üretim A.Ş.'nin kapsamı "Elektrik Enerjisi Üretimi" olup NACE:351119'a göre belirlenmiştir.